PEELWEB.NL
LIMBURGSECOURANT  |   INHORST.NL  -   INPEELENMAAS.NL  -   INVENLO.EU  -   INVENRAY.NL

Uitsluiting aansprakelijkheid

De makers van deze site, onder verantwoordelijkheid van Peelweb, doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde organisatorische informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie.

Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot deze site, zijn verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie. Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker van deze site, de aangeboden informatie zodanig te interpreteren of toe te passen dat dit hem of haar geen schade toebrengt.

Overname van informatie van deze website is zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding niet toegestaan.